Gå til sidens hovedinnhold

Forslaget om å utsette valg av antall studiesteder i Nordland er mest av alt et uttrykk for politisk feighet

Artikkelen er over 2 år gammel

AN på lederplass: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter å ha mottatt 264 høringssvar skal styret i Nord Universitetet tirsdag ta den endelige avgjørelsen om framtidas studiestedsstruktur. Det vil si, kravet om at styret utsetter saken er økende, nå sist fra fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap).

Et klart flertall av høringsorganene er også negative til de forslag som foreligger, nye aksjoner er varslet og flere ønsker at Stortinget skal overprøve et eventuelt styrevedtak som legger ned studiesteder.

Dette er et press styret i Nord Universitetet bør stå mot. Å sparke problemene foran seg fører sjelden til bedre løsninger, bare en mer utdratt pine for dem som rammes.

Forslaget om utsettelse er da også mest av alt et uttrykk for politisk feighet. Man håper å få utsatt dette til etter valget, for ikke å bli rammet av lokal vrede i kommune- og fylkestingsvalgene.

Dette er i det hele en sak preget av politisk feighet. Der regjeringen pålegger et nyetablert universitet fusjonsprosesser det ikke gis verken tid eller penger nok til å håndtere godt. Til like verdens kanskje «lengste universitet», med studiesteder fra Vesterålen til Namsos.

Slik sikrer regjeringen seg armlengdes avstand til en beslutning den vet vil skape sterke reaksjoner lokalt. Selv om resultatet blir akkurat det den er ute etter; færre og større studiesteder, færre og større universiteter.

Det blir dermed universitetsstyret som må foreta de upopulære valgene, og slik rettes raseriet mot Bodø og ikke Oslo.

Det setter utvilsomt styret i en vanskelig situasjon, men dets ansvar er uansett å sikre den best mulige løsning – innenfor de rammer staten har satt – for Nord Universitet som hele.

Derfor er det ingen løsning å utsette saken, ei heller å fortsette med akkurat samme struktur som før. Dette vil ramme Nesna ekstremt hardt, og Nesna bør få alle hjelp for å avdempe effektene av en nedlegging.

Slik andre lokalsamfunn har fått når store, statlige arbeidsplasser legges ned. Men det er statens ansvar, ikke universitetets og det er på høy tid kunnskapsdepartementet tar det ansvaret.

Universitetets ansvar, dets samfunnsoppdrag, er å sikre Norge og Nordland høyt kvalifisert arbeidskraft. Det må skje gjennom utdanning og forskning på et høyt nivå. Gjennomført i Nordland og i Trøndelag.

Det ønsker Nord universitetet å fortsette med, og med de økonomiske rammer det er gitt sikres dette best gjennom litt færre studiesteder. Det er dette som bør være utgangspunktet for universitetsstyret når det fatter sitt vedtak.

Til beste for regionen det skal betjene, på sikt også de som nå mister studieplasser.

Kommentarer til denne saken