Dette blir for dumt! Skal politikerne i byen verne et område for å ta hensyn til en av byens to store festivaler. Dette lukter forskjellsbehandling på lang vei. Å måtte flytte opptur til en mindre park er å vingeklippe et konsept som potensielt kan vokse seg så stort at Bodø og landsdelen kommer på verdenskartet.

I administrasjonens eget dokument "Vurdering av ulike lokasjoner for etablering av skatepark" Utarbeidet av Rune Sommerseth skrives det følgende om to spesifikke lokasjoner:

"Rensåsen nord: Relativt sentrumsnært. Nærmeste bussforbindelse er nordøst i Rensåsen. Eksisterende skateanlegg er plassert her. For lite tilgjengelig areal hvis Parkenfestivalen skal ivaretas. Rensåsen brukes også til frisbeegolf. Det er ikke ønskelig å bygge ned grønnstrukturen i parkene. Ikke regulert til idrettsformål."

Det er verdt å merke seg at her har administrasjonen høflig tatt hensyn til Parkenfestivalen, og noe annet ville jo være unaturlig. Ringvirkningene og synergien regionen nyter godt av takket være dette kulturarrangementet er åpenbart vektet tyngre en behovet for ytterligere en skatepark i kommunen.

Så over til neste lokasjon:

"Bankgata idrettspark: Regulert til idrettsformål. Sentrumsnært, med gode bussforbindelser både i Hålogalandsgata og i sentrum. Ligger like ved allerede etablerte aktivitetsanlegg; kunstgressbaner, Bankgata flerbrukshall og to store skoler med uteområder under opparbeiding. Tilgjengelige fasiliteter som f.eks. toaletter i Bankgata flerbrukshall. Arealer tilgjengelig til evt. fremtidig utvidelse."

Denne lokasjonen er hjemmet til OPPTUR Festivalen, men det har altså ikke Sommerseth eller resten av administrasjonen tatt seg bryet av å ta hensyn til(!!?) 

Det er ikke gjort en eneste vurdering av synergi og ringvirkninger som kommer ut fra denne festivalen! Det er verdt å nevne at OPPTUR allerede etter 3 år er et reispikka EVENTYR i festival sammenheng. Gutta bak opptur har stødig ekspandert fra 4500 i 2018 til 6000 i 2019.  Det er en økning på 1500 billetter i året. Gitt riktige forutsetninger kan OPPTUR ha vokst seg til en festival som tar imot 10.500 publikummere om 4-5 år. Jeg er spent på hvordan administrasjonen skal få plass til dette i solparken??  Om suksessen skal fortsette så er slike ildsjeler avhengig av støtte i kommunen, ikke motarbeidelse som i denne saken! 

Men politikerne har vel større egeninteresse i å stå med mariusgenser å lytte til «voksenmusikk» i parken en å legge til rette for noen som vil skape noe med en litt yngre profil..