Funnet i Norskehavet ble gjort på 800 meters vanndyp i to smale dalkløfter på kontinentalskråningen utenfor Lofoten, opplyser Norges geologiske undersøkelse (NGU) på sine hjemmesider.

Det oppsto trolig under siste istid, da den tykke iskappen som omsluttet Norge, presset ned jordskorpen med et voldsomt trykk slik at store mengder smeltevann ble tvunget ned gjennom sprekker på havbunnen.

NGU-forskerne vet ikke hvor mye ferskvann som ligger gjemt under havbunnen, og omtaler funnet som «svært overraskende».

De trekker paralleller til et lignende funn gjort av amerikanske forskere fra Columbia-universitet i New York og Oseanografisk institutt i Woods Hole i Massachusetts. Nylig fant de ferskvann i Atlanterhavet, langs USAs nordkyst, tilsvarende nok vann til å fylle 1,1 milliarder svømmebasseng, ifølge CNN.

– Det betyr at slike store lommer med ferskvann også kan være en mulig ressurs i områder hvor det mangler drikkevann på land, sier prosjektleder og maringeolog Jochen Knies ved NGU.

Ifølge forskerne har fiskere i Nordland tidligere meldt om at også de har funnet ferskvann i sjøen ved Nordbreigrunnen, noen kilometer utenfor Meløy kommune.

(©NTB)