(Broom): Norske forsikringsselskaper avdekker årlig flere hundre tilfeller av forsikringssvindel. Det er snakk om betydelige beløp – og utover det som avdekkes er mørketallene store, ifølge Svikstatistikk 2018 fra Finans Norge.

Selskapene har økende oppmerksomhet på forebyggende arbeid, og dette fører blant annet til at stadig flere sviktilfeller avsløres ved avtaleinngåelse. Dette medfører store besparelser for forsikringsselskapene, noe som også kommer kundene til gode gjennom reduserte premier.

Svikstatistikken viser at personbil, inkludert varebil, snøscooter og MC, sto for den største andelen av avdekkede sviktilfeller i privat skadeforsikring i 2018 med 36 prosent av tilfellene. Dette utgjorde et samlet krav på 37,7 millioner kroner, og i snitt ble det svindlet for rundt 126.000 kroner pr. sak.

7 av 10 er menn

Statistikken fra Finans Norge viser at hver tredje nordmann under 30 år synes det er OK å jukse med forsikringskrav. De unge er klart verstingene her. Også gruppen 30-39 år har mange svin på skogen, med nesten 30 prosent andel av bilsvindel.

Med stigende alder blir svindeltilfellene sjeldnere, og når alle aldersgrupper summeres blir fasit at hver sjette nordmann synes det er greit å jukse med forsikringskrav.

Menn står for 68 prosent av totalt antall svindelsaker avdekket i 2018.

– Det er de yngste aldersgruppene som svindler mest, kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige – hva er forklaringen på dette?

– En av grunnene til at mange unge prøver seg, er nok at de ikke helt skjønner konsekvensene av det de gjør. De er unge, de har kanskje kjøpt en litt for dyr bil med tekniske problemer osv.

Bestemor tok kontakt!

– Jeg husker spesielt en sak for noen år siden, da en fortvilet bestemor banket på døren og ville gjøre opp for å hjelpe barnebarnet som hadde innrømmet forsikringssvindel.

Saken gjaldt en 18-åring som hadde kjørt bilen utfor en kai og meldte den stjålet. Bilen ble hevet, og det viste seg at den var kjørt utfor med original nøkkel. Kunden tilsto, og fikk avslag på erstatning. I tillegg måtte han betale for heving av bilen – og han ble anmeldt til politiet for forsikringssvindel.

– En grunn til at mange unge prøver seg, er at de ikke helt skjønner konsekvensene av det de gjør, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Foto: Gjensidige

Det var da bestemor tok kontakt med oss for å få saken ut av verden. Jeg kan huske at alle vi som var involvert i saken fikk en stor klump i magen, sier Arne Voll til Broom.

Han legger til at det er flere grunner til at aldersfordelingen er så skjev når det gjelder forsikringssvindel:

Store konsekvenser

– Eldre har levd lengre, har mer erfaring, og kjenner nok litt mer til hvilke konsekvenser dette kan få. Selv om det er mange unge som blir tatt for forsikringssvindel, er det likevel alt fra godt voksne menn og kvinner til direktører med millionlønn på listene over de som prøver seg, fastslår han.

– Hva slags konsekvenser kan slik svindel få?

– De fleste sakene der vi avdekker svindel blir politianmeldt. Det vil si at kunden kan miste retten til erstatning og bli sagt opp som kunde. Han eller hun kan også få problemer med studier og innreise til enkelte land. Det finnes dessuten de som har fått problemer med egen arbeidsgiver som følge av slike forhold.

Kameratkollisjoner

– Kan vi snakke om typiske svindeltilfeller?

– En gjenganger generelt er at man har en reell hendelse, for eksempel et tyveri, og så blir fristelsen for å legge på litt for stor.

– I noen tilfeller kjøper ungdommer en litt for dyr bil, som de prøver å kvitte seg med. Bilen blir meldt savnet og er forsvunnet som dugg for solen, eller rettere sagt: Dumpet i sjøen. Slike saker avdekkes ofte ved at fritidsdykkere oppdager et bilvrak i sjøen, eller at personer får øye på vraket fra land ved å kikke ned i vannet. I andre tilfeller er det tips fra andre - eller at kunden selv angrer og tilstår. Slike saker er også miljøforurensing av verste sort, sier Arne Voll.

– En annen gjenganger er kameratkollisjoner, eller arrangerte kollisjoner. I disse tilfellene avtaler kjente seg imellom å arrangere kollisjoner, for å få utbetalt erstatningen etter skade.

Mange måter å prøve seg på!

– I noen tilfeller tenner en på bilen, slik at den får så store skader at den blir kondemnert. I et tilfelle blåste det så mye at flere biler som sto parkert i samme område tok fyr. Samtidig var det bare tilfeldigheter som gjorde at en stor lagerhall i området ikke tok fyr. Igjen sier dette noe om at ikke alle tenker over hvilke konsekvenser en slik handling faktisk kan føre til!

– I tillegg har vi flere saker i året der kunden har hatt en reell skade på kjøretøyet, men prøver samtidig å få dekket eldre skader under samme sak. I et eksempel fra 2018 var det en kunde som hadde meldt inn en skade der noen hadde drevet omfattende hærverk på bilen hans. Undersøkelser pluss tidligere annonser på internett viste at mange av de skadene hadde vært der i flere år. Kunden ble anmeldt for forsikringssvindel.

– I andre tilfeller velger noen å blåse opp/overdriver markedsverdien på bilen ved et tyveri. Kunden oppgir at bilen er helt strøken, men sannheten er at bilen har vært dårlig vedlikeholdt.