DET ER VISST FORBUDT å FØLGE SINE EGNE FØLELSER, OG Å VÆRE TRO MOT SEG SELV!!! ELLER ER DET KJÆRESTENS SIN FARGE... HVA SKADER DET OSS, INGENTING! TIL DEG SOM ER PROVOSERT, FØLGER IKKE DU DINE EGNE FØLELSER!!! TENK HVA DET KREVDE Å STÅ FRAM! HUN VISSTE DET VILLE BLI BRÅK!!! OG DA SKIKKELIG BRÅK! HAR DU BLITT SKADET, ER DIN SJEL SKADET AV AT PRINSESSEN FRA NORGE HAR FORELSKET SEG. IKKE KJØP SE OG HØR!! BEGYNNER Å LURE PÅ HVILKEN SKADE DU FIKK AV EI SOM BARE ER SKIKKELIG FORELSKET!! DESSVERRE SA DU INGENTING OM DET..FIKK DU DIAGNOSEN SOM HETER, NOK ER NOK! JEG ER INGEN TILHENGER AV MONARKIET I NORGE, HELLER IKKE I ANDRE LAND. MEN JEG ER TILHENGER AV EKTE KJÆRLIGHET, MEDMENNESKELIGHET, RETTFERDIGHET OSV.. DET BURDE VÆRE LOV Å VÆRE LYKKELIG. MEN FORTSETT Å KLAGE PÅ LANDETS PRINSESSE! TROR IKKE HUN SKIFTER BEITE FORDI DU BLE FRISTET Å KJØPE SE OG HØR OG AT EKTE KÆRLIGHET GJØR DEG FORBANNET.
STØRST AV ALT ER KJÆRLIGHETEN.