Gå til sidens hovedinnhold

Fornuftig å forlenge streng grensekontroll til november

Norge må beholde sin strenge kontroll på grensene så lenge det er smittevernmessig nødvendig.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Regjeringen legger i Revidert nasjonalbudsjett opp til å kunne forlenge de strenge innreiserestriksjonene i Norge helt fram til 10. november.

Det skjer gjennom en bevilgning på 1,1 milliarder kroner til Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), som har ansvar for ordningen med karantenehotell. Kommunene drifter i dag disse hotellene, men får utgiftene refundert hos DSB.

Også beredskapen på callsenteret for innreiseregistrering forlenges til samme dato.

Dette er en både fornuftig og nødvendig forlengelse. Selv om vi i beste fall kan lette på innreiserestriksjonene før dette, er det riktig å sikre seg at det ikke skjer av budsjettmessige grunner, men at lengden på restriksjonene kun baserer seg på rent smittevernemessige hensyn.

Det har lenge vært klart at smitte fra utlandet har vært hoveddriveren for de nye bølgene av smitte vi har fått etter sommeren 2020.

31. mai i fjor ble det kun registrert tre nye smittetilfeller i hele Norge, og pandemien var i praksis slått ned. Dette endret seg da høsten kom og med den økt arbeidsinnvandring.

Den gang var man altfor lite oppmerksomme på den økte smittefarene det innebar. Smitten begynte da også øke raskt, og det tok regjeringen altfor lang tid på å reagere på det og innføre de strenge innreisereglene vi nå har.

Regjeringen har fått fortjent kritikk for det, men fortjener nå ros for å videreføre ordningen til langt inn i høsten.

Det er også åpenbart at de strenge restriksjonene må videreføres ut over det også, om smittesituasjonen tilsier det. Vi er nemlig langt fra over kneika, selv om smittetallene i Norge akkurat nå er lave og stadig flere blir vaksinert.

Det som gjør importsmitten ekstra utfordrende er at den fører med seg nye mutasjoner. Det handlet først om den engelske varianten, deretter om den sørafrikanske, som slo ekstra hardt til i Salten.

Nye mutasjoner oppstår fremdeles, ja, smittetallene på verdensbasis har aldri vært høyere enn nå. Land som Brasil og India setter stadig mye rekorder, og med smitten der kommer nye, mer smittsomme og mer skadelige varianter.

Det vil være en hovedoppgave for norske myndigheter i lang tid ennå å holde så mange som mulig av dem unna Norge. Det krever fortsatt streng grensekontroll.

Den kommer ikke uten kostnader, ikke minst for de deler av næringslivet som er avhengig av importert arbeidskraft. Her må man finne fram til best mulig løsninger, men de må aldri tillates å gå ut over smittevernet.

Da får man heller øke kompensasjonen til denne typen bedrifter. For også næringslivet har ekstremt mye å tape dersom nye varianter fører til nye nedstengninger.

Kommentarer til denne saken