Gå til sidens hovedinnhold

Fornuft eller galskap?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Av og til dukker det opp forslag til grove og ikke helt gjennomtenkte ideer til hvordan Bodø sentrum skal utformes framover. Dette er vel og bra, men ikke alt er like godt gjennomtenkt, eller kanskje bare gjennomtenkt en vei med hovedtema kunst og kultur! Det siste forslaget av den typen er selvfølgelig å fullstendig ombygge Moloveien og havneområdet fra et godt fungerende og sjarmerende område, til et forsøksprosjekt, som sett med manges øyne, vil ødelegge det positive området og miljøet vi har der i dag!

Som jeg har tillatt meg å si et par ganger tidligere, vi bor i Bodø, men mange værtyper samme deg, fra sludd og vind til små streif av sol inn imellom. Vi bor definitivt ikke i en sjarmerende sørlandsby der de knapt vet hva vinter er!

Vi har i dag ca. 100 parkeringsplasser langs Moloveien fra DNB til svingen ved Molorota. Disse plassene er ganske fullt opptatt fra morgen til sen kveld. Her parkerer de med daglige gjøremål, til de som kjører inn fra området utenfor sentrum, for å kunne spasere en kveldstur i havneområdet og på moloen. Skal disse fjernes, ja? men hvem gidder ta bussen fra Hunstad for en kveldstur i havna? Det å renske indre havn for båter for å gjøre det om til et åpnere byrom er jo fullstendig feil. Båtene er allerede et positivt blikkfang.

Ordfører Pinnerød vil forene fiskeri og byutvikling. Hun ønsker seg ei levende havn. Er ikke det hva vi allerede har? Der skjer jo noe løpende. Eller er kanskje hovedhensikten en opprusting basert kun på å framheve Bodø ytterligere som kulturby?

Bodø havn berømmes jo allerede slik den er som Årets båtkommune! Via en presentasjon fra Kongelig norsk Båtforbund. De gir heder for bevisst kommunal tilrettelegging for fritidsbåtlivet og turisme, blant annet med gjestehavna midt i sentrum, og med alle nødvendig fasiliteter og aktiviteter fullt tilgjengelig! Den nye planen ville gitt en helt annen omtale, om noen omtale i det hele tatt!

Fjerning av småbåthavna vil ødelegge mye! Det å la havnebassenget bli et offentlig rom for alle, er ikke det nøyaktig det, det er allerede? Det å gå tur i området i dag, se på båtene og alt rundt dette, er jo en vederkvegelse i seg selv!

Det er greit å si at det som er presentert er en mulighetsstudie, men erfaringsmessig vet vi at det som ikke er berørt allerede da, har lett for aldri å komme inn i det hele tatt. Da blir det straks presentert med en rekke begrensninger i stedet i stedet for å bli vurdert via praktisk sans og realisme! Det er klart, en god del kan med fordel gjøres for å forbedre en rekke ting, men det må gjøres varsomhet uten å ramponere det som allerede fungerer og er med på å gjøre havna og moloen til det populære området det allerede er i gag!

Arkitekt Dag Neiden er jo en svært reflektert kar, og han uttrykte nylig også en del tanker om dette prosjektet. Han hadde en del velbegrunnet skepsis omkring kanskje «for mye med bilfritt byrom» Han så da på antallet av mulige, kommende prosjekt rundt i byen, og dette. Der var en del tanker omkring behov, bruksfrekvens, må alt være bilfritt, må virkelig hele Moloveiens bredde annekteres i tillegg til den ypperlige og velfungerende kaipromenaden, etc.!

Her er jo også et spørsmål som opptar mange av oss, «har virkelig Bodø kommune råd til å bruke en mengde penger på dette»? De har jo ikke engang økonomi til å rette på byens elendige veistandard!

Der er et etterslep på vedlikehold få noen hundre millioner fra før! I tillegg kommer «ny by, ny flyplass», og «Bodø som kulturhovedstad»! Det skulle vært morsom å se en oversikt over de estimerte kostnadene på dette, samt hvordan dette skal finansieres.

Kommentarer til denne saken