Gå til sidens hovedinnhold

Formannskapet i Saltdal har vedtatt at det er greit både å ha og eventuelt bruke atomvåpen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Her om dagen leste jeg i Saltenposten at Sps Siv Mossleth har lyst til å danse salsa i Stortingets korridorer. Saltdals øverste politiske ledelse er også fra Sp Håndteringen av et forslag til vedtak i kommunestyret som jeg sendte ordføreren for tre og en halv måned siden har ikke akkurat fått det til å klø i dansefoten min.

Etter at FNs atomvåpenforbud trådte i kraft 22. januar 2021 er det faktisk en menneskerett å leve på denne kloden uten atomvåpen. Arbeidet med å få til en traktattekst som tilstrekkelig mange stater (minst 50) kunne slutte seg til var krevende og langvarig. Norge boikottet dessverre dette arbeidet og er heller ikke blant landene som har ratifisert (skrevet under på) forbudet.

Å omsette teksten til praktiske resultater blir ikke mindre krevende, men om vi med en viss berettigelse skal kunne kalle oss jordas mest høytstående vesen, er det på tide å erkjenne at det fins bedre former for konfliktløsing enn å true hverandre med atomvåpen. Hver enkelt av oss må gjøre det som er mulig i den sammenheng vi befinner oss.

FNs atomvåpenforbud gjør det klart at enkeltstater, to og to stater eller grupper av stater kan ta selvstendige initiativ i arbeidet for en atomvåpenfri verden. For Norges del må målet i første omgang være å få så mange kommuner som mulig til å gjøre samme eller lignende vedtak som er referert nedenfor. I skrivende øyeblikk har 48 norske kommuner gjort vedtak som sier at de er enig i FNs atomvåpenforbud. Blant disse finner vi to av våre nærmeste nabokommuner, nemlig Bodø og Mo i Rana.

Neste fase blir å oppnå stortingsflertall for ja til FNs atomvåpenforbud. Videre bør norske politikere vise at de har ryggrad til å ta et selvstendig initiativ internt i Nato for å sette i gang prosesser i forhold til andre atomvåpenstater for å fjerne alle atomvåpen på vår klode.

Etter at jeg i begynnelsen av januar hadde konstatert at det på politisk nivå i Saltdal ikke var tatt noe initiativ til behandling av denne saken, sendte jeg 12.01.2021 ordføreren følgende forslag til vedtak i kommunestyret: «Kommunen vår er dypt bekymret for den alvorlige trusselen som atomvåpen utgjør mot lokalsamfunn verden over. Vi mener at innbyggerne våre har rett til å leve i en verden fri for atomvåpen. Enhver bruk av atomvåpen, enten bevisst eller på grunn av feil eller uhell, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø. Derfor støtter vi FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og oppfordrer den norske regjeringen til å bli del av avtalen.»

Jeg mottok ingen tilbakemelding om at henvendelsen var registrert.

På grunn av manglende respons, sendte jeg 26.01.2021 ordføreren en purring. Jeg fikk da som svar at saken ville bli lagt fram for kommunestyret på februarmøtet.

24.02.2021 fikk jeg kopi av en intern melding, der ordføreren sa at han hadde glemt å videresende min henvendelse. Dermed kunne ikke forslaget mitt behandles før møte i formannskapet 23. mars og i kommunestyret i april.

Ved en tilfeldighet fikk jeg torsdag i forrige uke greie på at den aktuelle saken heller ikke var på sakskartet til kommunestyrets aprilmøte. Siden jeg heller ikke i denne omgang hadde fått noen orientering fra ordføreren om hva som hadde skjedd med forslaget mitt, måtte jeg bruke andre kilder for å få tak i fakta. Det viste seg da at ordføreren etter god saksforberedelse og forslag til vedtak hadde lagt fram saken for formannskapet 23.03.2021. Etter motforslag fra Frp ved Jan Arild Ellingsen og gruppemøte i Sp ble saken trukket. Innledende begrunnelse i Ellingsens forslag var: «Det foreligger ingen kjent diskusjon i Saltdal for eller imot atomvåpen etter det formannskapet kjenner til.»

Nå har altså formannskapet (i alle fall foreløpig) sørget for at det ikke blir noen diskusjon om saken! Forhåpentligvis er det andre politikere som er seg sitt ansvar bevisst og gjør noe med dette.

I øyeblikket er altså situasjonen den at formannskapet i Saltdal har vedtatt at det er greit både å ha og eventuelt bruke atomvåpen. Jeg tillater meg å tvile på at et flertall av Saltdals befolkning har samme syn på denne saken.

Svein A. Edvardsen

Kommentarer til denne saken