Foreslår utvidet avgiftsparkering – også på lørdager

For å hente mer penger, foreslås det en økt og utvidet parkeringsavgift i Fauske sentrum.