Foreslår stor utbygging her. Nå skal saken behandles

Det er stor mangel på omsorgsboliger i Saltdal. Nå foreslås det å bygge 24 nye på Vensmoen.