Foreslår å bruke mer penger i Steigen

Vedlikehold: Steigen Senterparti går inn for å øke budsjettmidlene til vedlikehold på Steigentunet.

Vedlikehold: Steigen Senterparti går inn for å øke budsjettmidlene til vedlikehold på Steigentunet. Foto:

Steigen Senterparti foreslår å øke kostnadene med 2,08 millioner i kommunens budsjett for 2021.

DEL

– Steigen Senterparti ønsker å bruke en større del av disposisjonsfondet til å investere i tjenester som tilfører ny aktivitet og vekst i kommunen. Historisk ser vi at å prioritere slike investeringer resulterer i befolkningsvekst og næringsutvikling, opplyser lederen i lokallaget, Rita Lorentsen i en pressemelding.

De områdene Sp ønsker å styrke gjennom sitt forslag er opprettelse av næringsstilling, økt landbruksressurs, videreutvikling av Lev i Steigen, gjenåpning av kultur og næringsfondet, økt vedlikehold på Steigentunet og økt vedlikehold av kommunale veier

De økte kostnadene skal tas inn over disposisjonsfondet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken