Foreldrene kan puste ut: - Vi skjermer skolene i Meløy

Kommunedirektøren vil ikke få flertall for sine forslag om strukturendringer i 2021-budsjettet.