Representantskapsmøtet i Skolenes Landsforbund Nordland fordømmer Putin regimets angrep på Ukraina. Det er snart tre måneder siden president Putin startet sin fullskala invasjon av Ukraina, etter åtte år med konflikt i Øst-Ukraina. Som med alle kriger har de menneskelige konsekvensene vært katastrofale for alle involverte, og den største flyktningkrisen i Europa i nyere tid er et faktum. En bærebjelke i fagbevegelsen er internasjonal solidaritet. Vi i Skolenes landsforbund Nordland tar avstand fra all angrepskrig og imperialisme, uavhengig av hvem som står bak. Putin må trekke sine styrker ut av Ukraina og alle krigshandlinger må stanses.

I mange kommuner bor det russere og ukrainere side om side, og det er derfor viktig at vi også i framtida fortsetter å være inkluderende, og at vi er solidariske. Skolenes landsforbund Nordland minner alle på at vi viser medmenneskelighet for alle menneskene rundt oss, uavhengig av nasjonalitet. Som ansatte i skole og barnehager har vi et spesielt ansvar for at ord blir satt ut i handling, og for hvordan det blir snakket om folk rundt oss.

Representantskapsmøtet i Skolenes Landsforbund Nordland krever at krigen stansen umiddelbart!