Før jul avslørte jeg gjennom avisinnlegget GALLOPERENDE STRØM-GALSKAP hvor stokk dum jeg er. Problemet mitt er at jeg ikke kan fatte hvorfor landet har havnet i en unntakstilstand grunnet at prisen på en slik livsnødvendighet har kommet helt ut av kontroll.

Siden har jeg ikke blitt noe klokere. At en borgerlig regjering med klokkertro på markedskreftenes frie spill ledet oss inn i denne situasjonen, burde ikke være overraskende. Mysteriet ligger i hvorfor de rød-grønne med «sosialdemokraten» Støre i spissen virker så handlingslammet og ikke rydder opp.

Ekstra uforståelige er det at vår energiminister med fortid lengst ute på venstresida i norsk politikk (bl.a. nestleder i Rød Valgallianse 2003-07) heller ikke vil innføre makspris på strøm: «Et inngripende tiltak som kan ha utilsiktede konsekvenser», mener hun. Så ille ville det altså åpenbart kunne bli at «vanlige folk» får forutsigbar og levelig pris på strøm mens staten på sin side ville få redusert sine inntekter. Nå tar de i stedet kraftig inn med den ene handa og gir litt av det ut igjen med den andre gjennom sine «avbøtende tiltak». Hvorfor gjøre det enkelt når det kan gjøres så innviklet, synes å være mantraet?

Uten å påberope meg juridisk kompetanse, tillater jeg meg å henvise til Lov om pristiltak. Der framgår det at myndighetene har full anledning til å fastsette makspriser. Videre står det svart på hvitt at det er FORBUDT å ta priser som er URIMELIGE. Om ikke det er tilfelle her, med regning ut til kunde 10-20 ganger produksjonskostnad, hva kommer da under kategorien «ÅGERPRIS»?

AP har vært på linje med de borgerlige i energipolitikken bl.a. ved å støtte dem i tilslutningen til EUs eget energibyrå ACER. SP stemte sammen med SV og Rødt i mot. Om ikke statsminister Jonas kan kutte navlestrengen til sin forgjenger Erna i denne saken, er det ikke da andre som bør sette foten ned og forlange at det blir satt en stopper for galskapen?

Mitt nyttårsønske og oppfordring går til Trygve Slagsvold Vedum: Slå dine partnere i regjering i hodet med Konsesjonslovgivningen for vannkraft som er helt tydelig på at: «Landets vannkraftressursene tilhører og skal forvaltes til beste for allmennheten». Deretter forlanger du at regjeringens fullmakt til å « fremme en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling» fluksens blir tatt i bruk.

Om det er umulig å få gjennomslag for dette, er det kanskje like greit å la de med uhemmet tro på markedskrefter, utenlandskabler, ACER-tilslutning, EU-tilpasning og det som verre er, prøve å styre landet alene.