Du som i mandagens avis (Åpen linje) mente syklistene burde følge loven: Du mener at det ikke er lov å ligge flere i bredden? La oss si at 16 syklister ligger to og to i bredden og åtte på rekke. I dette tilfellet vil du få langt kortere forbikjøringsstrekning enn du vil få hvis 16 syklister ligger på rekke. Du skal uansett holde så god avstand at du er nødt til å legge deg godt over i motgående kjørefelt når du passerer. Ergo har du ingenting over i det feltet å gjøre før det er klar bane for det – uansett om man ligger to i bredden eller alle på én rekke.

Det som veldig ofte skjer hvis flere ligger på én rekke og nærmest slikker hvitstripa, det er at en del veldig utålmodige bilister absolutt skal presse seg forbi når det kommer motgående trafikk. Med det resultat at syklisten ofte blir sneiet av passerende kjøretøy. Det er faktisk veldig farefull kjøring. Selv om inntrykket mitt er at de aller fleste legger seg godt ut til siden når de passerer.

Man kan jo lure på om du og 'ho på kjerringsykkel' i mandagens åpen linje, skriver deres egne trafikkregler?

Vi kan jo se hva Erik Jølsgård, seksjonsleder i Statens vegvesen, sa om dette i Aftenposten 12. juli 2016: «Det er ingen lov som regulerer hvor mange syklister som kan sykle i bredden. Det anbefales ofte at det sykles to i bredden når det er flere sammen, for da forbikjøringsstrekningen blir kortere. Når bilister skal passere syklister, skal man ha trygg avstand til syklisten i det man passerer – minst 1, 5 meter.»

For å si det med Jon Almaas' ord: Vi legger'n død.

Men jeg kan til dels være enig i at ikke alle syklister er like fleksible på å stoppe opp og la trafikk passere når det hoper seg opp bak dem. I hvert fall i de tilfellene man har hatt haleheng etter seg over en ganske lang strekke.