Snøsmeltingen har ikke kommet ordentlig i gang i fjellet, og et plutselig væromslag til varme dager og kanskje også regn vil medføre stor fare for flom og ras, skriver Bane Nor i en pressemelding.

På Ofotbanen er det ekstremt mye snø som kommer til å smelte. Det er også uvanlige store snømengder på Saltfjellet langs Nordlandsbanen og på høyfjellet langs Bergensbanen. Gudbrandsdalen og Mjøsa er utsatt, og flom i Glomma kan få konsekvenser for Solørbanen og Kongsvingerbanen ned til Fetsund, opplyser Bane Nor.

Stikkrenner og tunneler er sjekket for at vannet skal få fri passasje.

– Vi bruker vår lokalkunnskap og har bedt mannskapene sjekke ekstra nøye de punkter som vi vet er sårbare. Det gjelder både mot flom og solslyng. I tillegg har vi egne værvakter som kontinuerlig følger med på meteorologiske varsler, og vi er beredt til å høyne beredskapen om nødvendig, sier banesjef Anders Nicolaysen.

Hareide orienteres

Sommervarmen kan også gi solslyng – når stålet i jernbaneskinnene utvider seg på grunn av varme.

Banesjefen sier de håper på varme dager og kalde netter for en jevn snøsmelting. Den store frykten er varme gjennom hele døgnet og regn i tillegg.

Onsdag ettermiddag skal samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) møte Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Bane Nor for å bli orientert om deres arbeid med flomberedskap på vei og jernbane.

– Mange er nervøse

Beboere i flere norske kommuner har de siste dagene fått brev med varsel om å rydde ut av kjellerne sine, opplyser konsulentselskapet Cowi i en pressemelding.

– Det er mange som er nervøse nå. Det er med god grunn man advarer sterkt mot vårflommen i år. Vi har opptil tre ganger så mye snø som det som er vanlig på denne tiden. Noen steder må vi 60 år tilbake i tid for å finne tilsvarende snømengder. Får man en kraftig nedsmelting nå, så blir det flom, sier skredekspert Johannes Vik Seljebotn i Cowi.