Forbereder seg på å ta ut store masser - skal vurdere konsekvensene for naboene

Arbeidet med ny flyplass i Bodø har tatt et nytt steg videre.