Mange er permitterte og arbeidsløse. Likevel er det vanskelig å rekruttere til fiskeindustrien. Begrunnelsen er at de arbeidsløse mangler kompetanse.

I programmet Debatten/NRK fikk vi dette beskrevet en talsperson fra næringen på Røst. I programmet fikk vi et lite bilde av to karer som sperret fisk for tørking(henging). Sperring er å knytte to fisker sammen til en sperre. Det gjøres ved å tre to fiskesporer gjennom en sperreløkke(løkke av tråd) og tvinne sammen slik at fiskene holder sammen for seinere å bli hengt til tørk.

Hvor komplisert er det å lære en arbeidsløs bartender fra Grünerløkka denne operasjonen?

Samme talsperson gav en malende beskrivelse av reiseruta for østeuropeere som ville til Røst for å arbeide under skreifisket. De måtte reise rundt hele Europa.

Hvorfor ikke gjøre som landbruket i sør som chartrer fly for formålet – faktisk helt fra Vietnam?