Gå til sidens hovedinnhold

For dårlig kontroll

Svikten i grensekontroll viser at regjeringen altfor sent tok på alvor problemet med importsmitte.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Korona-kontrollen ved våre grenser er for dårlig. Både ved at selve grensekontrollen til tider svikter, og ved at reglene for karantenhotell ikke sjekkes godt nok.

Dette gjelder ikke alle som kommer hit for å jobbe, mange av dem fra røde smitteland, men mange nok til at samtlige ordførere i Lofoten har sendt en bekymret advarsel til Statsforvalteren i Nordland.

Smittevernoverlegen i Bodø har tidligere uttrykt samme bekymring, i forkant av at Nordland i ukene framover vil motta en stor mengde utenlandske gjestearbeidere i forbindelse med økt aktivitet i fiskeriene rundt Lofotfisket.

I brevet til Statsforvalteren skriver leder i Lofotrådet, Vestvågøy-ordfører Remi Solberg, at ordførerne i Lofoten har fått flere tilbakemeldinger vedrørende manglende grensekontroll og kontroll på karantenehotell.

Dette er svært alvorlig, og understreker en stor svikt i regjeringens planer for å bremse koronasmitten. Det er en fattig trøst at det har vært verre før, og at regjeringen nesten måtte presses til å overse industriens lobbyister og innføre testing på grensen og karantenehotell.

Det er bra at dette ble gjort, men det krever at tiltakene følges opp. Primært ved tilstrekkelig bemanning og nok ressurser også på de små grensestasjonene vi har i Nordland. Det synes å ha manglet til nå.

Hele ordningen med karantene og karantenehoteller er dessuten basert på en stor grad av tillit til gjestearbeiderne og deres arbeidsgivere.

Det er i stor grad opp til arbeidsgiverne å kontrollere at deres innleide arbeidskraft overholder karantene de er satt i, og det er åpenbart at ikke alle ser like alvorlig på den oppgaven.

Statsforvalteren i Nordland bekrefter da også i sitt svarbrev at man er kjent med at personer ikke har overholdt karantenebestemmelsene på karantenehotell.

Dessuten har det allerede dukket opp et tilfelle av en koronasmittet gjestearbeider på Værøy, uten at det finnes grunnlag for å si at det skyldes svikt på grensen eller fra arbeidsgiver. Men det understreker at det haster å få orden på både grensen og karantenehotellene, og at dette er et offentlig ansvar.

Ifølge Statsforvalteren i Nordland er arbeidet i gang. Vertskommuner har allerede politianmeldt flere reisende for brudd på karantenebestemmelsene. De har også styrket vaktholdet ved karantenehotellet.

Statsforvalteren sier også at teststasjoner fortsatt er under etablering, men det vil ta noe tid å få alt på plass. Dette er en alvorlig svikt som viser at regjeringen altfor sent tok på alvor problemet med importsmitte.

Nå må prosessen forseres, koste hva det koste vil. Hvis ikke kan innbyggere og bedrifter i Nordland komme til å måtte betale en svært høy pris.

Kommentarer til denne saken