Rydd opp!

Det er kravet Jonny Jaklin og en rekke andre leietakere på kommunens område på Tromsdalsfyllinga nylig har fått.

Kommunen har vært på befaring på området og funnet alt fra søppel til det de anser som skjemmende gjenstander. Rundt 30 leietakere har fått beskjed om å rydde på sine respektive arealer innen 15. august, ellers truer kommunen med at de må flytte.

Jonny Jaklin reagerer sterkt på meldinga fra kommunen.

Konkursfare

– Jeg synes det er horribelt. Det virker som de lever i annen verden, sier Jaklin, som leier ut personbiler hovedsakelig til turister gjennom selskapet «Rent a Star».

Firmaet ble etablert i 2015, og driften har gått bra inntil koronaen traff voldsomt i mars.

– Alle kundene og hele livsgrunnlaget forsvant, forteller Jaklin.

For å unngå konkurs måtte han avskilte alle de 40 bilene slik at han slapp forsikringsutgifter og avgifter. Fem biler måtte selges.

– Tillates ikke

Men nå mener kommunen at han ikke kan ha de avskiltede bilene stående på området.

«Avskiltede biler anses ikke som en naturlig del av virksomheten og tillates ikke», heter det i brevet han har mottatt av kommunen.

– De er i høyeste grad en del av virksomheten, sier Jaklin.

Det er tross alt bilene han leier ut. Kundene er så smått begynt å komme tilbake, men det er ikke grunnlag for å sette alle skiltene på igjen. Så langt er det halvparten av bilene som er «på skiltet».

– Man kan jo lure på om de i kommunen ikke har opplevd korona, men det er vel ingen der som har vært permittert, bemerker Jaklin.

Skal vurderes

Eiendomssjef i Tromsø kommune, Marianne Knapp, oppfordrer Jaklin til å sende en henvendelse til kommunen.

- Så få vi vurdere saken.

- Om bilene er avskiltet eller ikke har kanskje ikke så mye å si for hvordan området framstår?

- Det handler mest om grunnen til at de er avskiltet, for eksempel om bilene er å regne som vrak.