Gå til sidens hovedinnhold

Følt trygghet er ikke det samme som faktisk trygghet. Likevel virker brannberedskapen i Sulis lite betryggende.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Et knapt flertall i Fauske kommunestyre har godtatt kutt av personell i beredskapstjenesten til Salten Brann IKS. Vedtaket har sin rot i en rapport som vil redusere innsatspersonell fra ti til åtte, og fra fem til null røykdykkere i Sulitjelma. Senere har det også blitt kjent at stridens kjerne – røykdykkertjenesten – uansett ikke var operativ fra høsten 2019 til sommeren 2020. Det er langt fra beroligende.

Da kommunestyret behandlet saken, benyttet flere av representantene sjansen til å uttrykke sin bekymring. Også en brannkonstabel har advart. Det kan stå brannfolk utenfor og se at noen brenner inne uten å få lov til å gå inn. Røykdykkere fra Fauske kan ikke være livreddere i Sulis, mener leder av Nærmiljøutvalget. Denne saken er dråpen som fikk begeret til å flyte over. Samtlige medlemmer i Nærmiljøutvalget i Sulitjelma har lagt ned sine verv i protest mot vedtaket, og har avsluttet ethvert samarbeid med Fauske kommune. Det er et signal så kraftig at flertallet i kommunestyret bør våkne – og lytte.

Salten Brann IKS har det faglige ansvaret for beredskapen i Sulitjelma. Daglig leder har tidligere påpekt at det fortsatt skal være brannfolk i Sulis som er i stand til å gjøre en branninnsats, og å gå inn i rom med røyk. De skal fortsatt ha røykdykkerutstyr. Men det er krevende å opprettholde det formelle nivået på røykdykkerne, innrømmer brannsjefen. Vi er klar over at følt trygget ikke er det samme som faktisk trygghet. Likevel kan vi ikke akseptere at befolkningen i Sulitjelma skal måtte leve med utryggheten som følger av at det tar førti minutter på dårlige veier for en kvalifisert røykdykker å reise fra Fauske og opp til Sulis, hvis ulykken skulle være ute.

Brannfaglige analyser ligger til grunn for den reviderte brannordningen. Alt i alt er den nye ordningen, som er vedtatt i ni av ti saltenkommuner, et betydelig løft for brannvernet og for sikkerheten til innbyggere og reisende i Salten, mener Salten Brann. Det er godt mulig at den nye ordningen er til det bedre for de fleste av kommunene. Økt kompetanse på tunneler og ulykker langs E6 er i tråd med behovet, og en omprioritering av innsats som brannvesenet over hele landet har gått gjennom. Det er derfor etaten nå heter «brann og redning» mange steder. Det betyr ikke at en omorganisering er det beste for absolutt alle kommuner. Lokale forhold må veie tungt.

Vi har forståelse for nærmiljøutvalgets reaksjon, og mindretallets kamp for å få vedtaket omgjort. Men dessverre kan det være for sent å forsøke å drive brannslokking.


Kommentarer til denne saken