Torsdag 10. juni ble det flertall i Stortinget for å gi kommunene makt til å bestemme over reglene på elsparkesykkel. Forhåpentligvis vil det bety at kommunene vil stenge elsparkesyklene nattetid – men dette vil neppe løse hele problemet.

Nå som kommunene får eierrådighet over tohjulingene, kan det kanskje være slutt på fritt vilt-tilstandene, og skadeantallet kan forhåpentligvis reduseres. Skadeomfanget på elsparkesykler har vært enormt – hjernerystelse, knekte tenner og brudd i kjeven, er bare noen av ulykkene vi har hørt om.

Promillekjøring nattetid har ofte vært synderen, det viser tallene til Oslo skadelegevakt.

Bare i mai havnet 205 personer på skadelegevakten etter ulykker med elsparkesykler. Dette er mer enn en dobling fra samme måned i fjor. 44 personer skadet seg på elsparkesykkel den første helgen etter at Oslo åpnet opp igjen. 60 prosent av skadene skjedde på natten mellom klokken 22 og klokken 06. Minst 48 prosent av de skadde hadde drukket alkohol.

Dette er alarmerende og etter at det ble flertall i nasjonalforsamlingen kan kommunene nå regulere utleietid.

Men vi kan ikke være fornøyd med nattestengte sykler, da dette ikke vil bedre folks holdninger. Ung i Trafikken mener at nattestengingen ikke er den beste løsningen, det må erstattes med en promillegrense på 0,2. Og hadde det vært opp til folket å bestemme, ville en promillegrense på elsparkesykkel vært et faktum for lengst.

En fersk undersøkelse gjennomført av analyseselskapet Ipsos for alkovettorganisasjonen Av-og-til, viser at hele 9 av 10 ønsker en promillegrense på tohjulingene. 6 av 10 ønsker samme promillegrense som på bil.

Ung i Trafikken har vært tydelig på at vi ønsker at regjeringen innfører en promillegrense. En manglende promillegrense fører til alvorlige ulykker og vi kan i verste fall få dødsulykker. Tallene viser tydelig at folket også frykter ulykker, og ønsker innstramminger.

Heldigvis har samferdselsministeren nå uttalt at en promillegrense kan være på trappene – det får vi inderlig håpe blir gjennomført. Vi har ingen å miste.