Folk er er lei av alt snakket om utfasing eller forbud mot biler som går på fossilt brensel. De fleste vil ha forutsigbarhet, vi kan ikke bare skifte ut bilene våre fordi politikerne bestemmer det, vi er nødt til å få velge selv hvilken bil vi trenger ut ifra økonomi, behov og kjøremønster.

Vi lever i et langstrakt land der behovene er forskjellig fra landsdel til landsdel, fra bygd til by. Hvis alle skal bytte ut bilene sine etter hvert som det kommer ny teknologi, så vil vi jo gå inn i et forbrukersamfunn som er mye verre enn det vi har i dag, det er ikke bærekraftig, vi må bruke opp tingene vi har.

Selv om denne kampanjen er ganske dårlig formulert, så ser det ut som om folk forstår hva det gjelder, dette er jo en kampanje som i all hovedsak gjelder folk sin mulighet til å få velge det alternativet som passer best for deres liv, ikke det som passer politikerne best. Når det gjelder resten av teksten i kampanjen, så må folk nesten ta stilling til det selv og stemme på det partiet som de er mest enige i ved kommende stortingsvalg. Det synes helt klart at folk er lei av å bli overkjørt, på lik linje som mange lokale bygder og kommuner er blitt overkjørt i vindkraftsaken.

Kampanjen kan leses på linken nedenfor:

https://www.underskrift.no/vis/7223

Dette er kampanjen folk skriver under, og det er stor misnøye mot at politikerne vil fase ut eller forby biler som går på fossilt brensel, vi må ha forutsigbarhet, og ikke minst troverdighet fra dem som styrer dette landet.

Vi må tørre å ta debatten, også om hvilken biltype vi skal kjøre i framtiden. Den symbolpolitikken som våre politikere fører i klimasaken, hjelper bare på vår egen samvittighet. Naturen i Norge og rundt om i verden raseres i et enormt stort tempo, både med rovdrift, men også fordi vi bruker store arealer for å få til et grønt skifte.
Vi har jo sett en kraftig overkjøring av lokaldemokratiet i vindkraft saken, der sentrale myndigheter har rasert norsk natur og lokalsamfunn.

Det er mange grunner til at vi trenger mer kraft, noen av de er at storting og regjering vil elektrifisere oljerigger i Nordsjøen, transportsektoren, der privatbil, biler i transportsektoren og ferger, skal over på null eller lavutslipp som nevnt i nasjonal transportplan. Regjeringen har jo også satt hydrogen på dagsorden, med enda større energi og areal bruk. Vi er inne i en ond sirkel, som det er vanskelig å komme ut av.

Det er helt rett å satse på utvikling, med det er et veldig stort steg fra utvikling til utfasing/forbud, rasering av natur, med dertil ødeleggelser av artsmangfold. Vi må ta debatten, diskusjonen om å få velge selv, hvilke biltype vi bør få velge, ut ifra økonomi, behov og kjøremønster. Ikke la storting og regjering overkjøre folket en gang til ved å forby nybilsalg av biler som går på fossilt brensel.

Etter klimaplan 2021-2030, som regjeringen nettopp har lansert, så er denne kampanjen høyaktuell og det er viktig å få markert hva folk mener.

Ny nasjonal transportplan (2022–2033) legges fram våren 2021.

Gjeldende nasjonal transportplan 2018-2029, der står det blant annet:

«Regjeringen vil bl.a. legge til rette for at det skal lønne seg å velge nullutslipp ved kjøp av bil og legger til grunn at nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025»

Dette er ingen kampanje mot elektriske biler, men en kampanje for at folk skal få velge selv hva de vil kjøre, ut ifra behov, hva de har råd til, også etter 2025.