Gå til sidens hovedinnhold

Folk i Steigen bør få beholde dagens ambulanseordning

Det bør fastsettes en nasjonal standard for ambulansers utrykningstid, og bevilges penger slik at alle sykehus kan overholde den.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Seks av ti ansatte i ambulansetjenesten i Steigen sa nylig opp jobben sin. Det gjør de i protest mot at Nordlandssykehuset vil gå tilbake til hjemmeberedskap.

Under koronapandemien har de ansatte vært samlet på én stasjon i midten av kommunen, og ifølge de seks har det gjort dem oppmerksomme på hvor dårlig det gamle opplegget egentlig var.

Til AN sier de seks at hjemmeberedskap gir dem et uakseptable valg mellom å kjøre forbi et ulykkessted, eller en pasient for å hente makkeren, eller rykke ut alene for så å vente i opp til 30 minutter før makkeren kommer fram.

De peker også på at ambulansetjenesten de siste 20 årene har gått fra å være en transporttjeneste til å bli små, mobile sykehus som ikke kan håndteres av en person alene.

Hjemmevakt for ambulansepersonell er da heller ikke vanlig i andre deler av landet. Ifølge lederen i Ambulanseforbundet Delta er det kun i Nord-Norge ordningen fortsatt praktiseres.

Og ikke over hele landsdelen en gang. I Lødingen, som hører inn under UNN har man en ambulansestasjon, og Frps stortingskandidat Dagfinn Olsen, som er fra Lødingen, mener Steigen må få beholde sin.

Responstiden, ikke økonomien, må være den avgjørende faktoren, sier Olsen til AN.

Olsen er ikke alene om å reagere, politikere fra flere opposisjonspolitikere ber nå helseminister Bent Høie svare på om han mener det er forsvarlig å gå tilbake til hjemmevakt i Steigen.

Høie vil ikke svare nå, men i Stortinget senere. Det er likevel svært lite som tyder på at helseministeren kommer til å instruere Nordlandssykehuset til å endre sine planer, og der er man allerede i gang med å se seg om etter nye ansatte for å erstatte de seks.

Det er likevel ikke gitt at det blir det endelige utfallet. Ambulanseopprøret er i ferd med å spre seg til andre kommuner, og en ny regjering kan komme til å forskriftsfeste en minste responstid for ambulanser. Noe stortingsflertallet alt har bedt regjeringen gjøre.

Det er ingen tvil om at fast stasjonert ambulansepersonell vil koste mer enn hjemmeberedskap. Det er Nordlandssykehusets oppgave å veie det opp mot andre helsebehov de skal oppfylle.

Samtidig er tilgang til rask medisinsk hjelp et av de mest grunnleggende behov alle nordmenn har krav på å få dekket. Uavhengig av hvor de bor. Det må både Nordlandssykehuset og de politikerne som bevilger penger til helsevesenet ta inn over seg.

Folk i Steigen bør derfor få beholde dagens koronaordning og det bør fastsettes en nasjonal standard for utrykningstid, og bevilges penger slik at alle sykehus kan overholde den.

Kommentarer til denne saken