Gå til sidens hovedinnhold

Folk i Nordland har all grunn til å være skuffet over statsbudsjettet, men alt håp om nye Sørfold-tunneler er ikke ute

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Dagen et statsbudsjett legges fram er gjerne en dag for jubel – og skuffelse.

De som får «sine» prosjekter med i budsjettet har grunn til å være glade, de som ikke når opp blir gjerne forbanna. Særlig dersom det har vært gitt signaler på forhånd som antyder at de kommer med.

Slik er det denne gang også. I Bodø jubler man etter at den første bevilgning til prosjektet «Ny by-ny flyplass» endelig har fått plass på statsbudsjettet, i form av 200 millioner kroner til videre planlegging.

Budsjettet gir også staten en fullmakt til å pådra seg forpliktelser for en investering i dette prosjektet innenfor en ramme på 6, 9 milliarder kroner. Det betyr et endelig gjennombrudd for en flytting av flystripa i Bodø.

Budsjettet setter også av penger til å innfri løftet om å gi penger til Bodø som Europeisk kulturhovedstad i 2024.

I Bodø har man altså all grunn til å være fornøyd med budsjettet.

Prosjektleder i Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS), Kristin Haugen er da også glad for budsjettet: – Dette er et av de største prosjektene vi har hatt i Bodø som vil være med å skape tusenvis av nye arbeidsplasser i Bodø og bidra til stor verdiskaping i regionen, sier hun til AN.

Mindre fornøyd e

r hun med at Sørfoldtunnelene og en utbedring av den ulykkesutsatte strekningen ved Kistrand på RV 80 ikke nevnes med konkrete oppstartsbevilgninger i statsbudsjettet. Nå setter hun sin lit til at stortingsflertallet kan prioritere annerledes, og løfte inn disse prosjektene i budsjettet for 2022 også.

Det er dessverre pr. nå lite som tyder på det.

I mars ble det antydet at Solberg-regjeringen ville ta med Sørfold-tunnelene allerede i neste års budsjett. Og selv om både Ap og Sp har støttet prosjektet, er løftene nå klart mindre forpliktende enn før valget.

I forkant av regjeringssonderingene på Hurdalsjøen spurte AN Sps toppkandidat fra Nordland Siv Mossleth om Sørfold-tunnelenes plass der. Hun kunne da ikke love at de kommer med i statsbudsjettet.

Det kunne heller ikke Aps Bjørnar Skjæran. Skjæran sier at Ap har gitt uttrykk for hva de mener ved å støtte prosjektet i Nasjonal Transportplan, men vil ikke si noe om når de første bevilgningen kan komme.

Onsdag offentliggjøres den nye regjeringens plattform, og da vet vi mer.

Men ut fra signalene tyder lite på at Sørfold er med der. Det er derfor all grunn til å være skuffet i Sørfold. Ja, de som er avhengig av transport i hele nordre Nordland bør dele den skuffelsen, for dette er er en sentral trafikkåre for svært mange.

Men det betyr ikke at løpet er kjørt. Det er bred politisk enighet om behovet for en ny E6 gjennom Sørfold, og Mossleth sier målet fremdeles er å starte arbeidet i første halvdel av første periode: Det vil si i løpet av de neste to statsbudsjettene.

Skjer ikke det, har folk i Sørfold - og Nordland - virkelig grunn til å føle seg sviktet.

I den opprinnelige versjonen av denne lederen skrev Avisa Nordland at Sørfold-prosjektet ikke er nevnt i regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er ikke riktig og er nå korrigert i teksten.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.