Nye store planer for Geitvågen! Har jo lenge vært redd for at de nye eierne ville ødelegge idyllen i Geitvågen, dette er jo et ikonisk sted for veldig mange bodøværinger. Det er gledelig at de store friområdene mot nordøst, rundt bassenget, skal beholdes som nå. Det jeg reagerer negativt på, er at det skal bygges et gigantisk spahotell ned mot havet, vest for hovedhuset. Dette byggverket kommer helt klart i konflikt med Strandloven og 100-metersbeltet, og jeg kan ikke tenke meg til at Bodø kommune tillater Geitvågens nye eiere å bryte denne loven! Strandsonen er under hardt press veldig mange plasser, og ofte virker det som at kommunene ikke er «voksne nok» til å håndheve denne loven. Boligbygging, hyttebygging, og i denne saken, kommersielle interesser, truer den offentlige tilgangen til strandlinjen, og stadig flere områder innenfor 100-metersbeltet gjøres utilgjengelige for allmennheten. Dette må det jo bli en slutt på!

Ser at Kommunedirektøren stiller seg positiv til planene om lovbrudd i Geitvågen, og ønsker å overse strandloven. Altså atter et eksempel på en kommune som sliter med å takle det ansvaret å håndheve dette ansvaret! Så Bodø kommune: Følg strandloven, og si NEI til disse planene!