Antall fødsler i Nord-Norge har falt med 35 prosent siden 1995. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå som legges fram på årsmøtet til Norsk gynekologisk forening i Bodø i dag.

– Det har det bare gått en vei. Nedover. På vel 20 år ser vi nær halvering i antall fødsler i Finnmark, mens i Nordland har fødselstallene gått ned med 35 prosent, sier gynekolog Margit Steinholt til NRK Nordland.

Overrasket

Til statskanalen forteller Steinholt at hun er overrasket over at nedgangen har vært såpass stor. Hun forklarer at de som jobber med fødselshjelp har de siste tre-fire årene har merket en nedgang.

I 1980 ble det født 6.300 barn i Nord-Norge. I toppåret 1995 ble det født 7.420 barn i den nordlige landsdelen, mens tallet i 2018 var nede på 4.500

På vel 20 år har Nord-Norge gått fra å være en region der man får flere barn enn landsgjennomsnittet, til en region der man får færre barn enn gjennomsnittet.

Steinholt har merket seg at nedgangen starter etter 1995, det samme året som det innføres ett års lønnet svangerskapspermisjon – for kvinner i fast jobb. Steinholt forteller til NRK at det kan ligge en sammenheng her.

– Det rare er at fødselstallene straks begynte å synke. Kan det være at kvinnene i Nord-Norge så at de tapte mer på å bli gravid hvis de ikke hadde fast jobb, sier hun til kanalen.

Bekymret

FylkesrådslederThomas Norvoll (Ap) er bekymret over de lave fødselstallene. Til NRK forteller han at befolkningsnedgangen og det faktum at vi har færre unge kvinner er en av de største utfordringene man har i Nordland. Han mener man må jobbe systematisk for å gjøre hele Nordland attraktivt for denne gruppen.

– Befolkningstrender tar lang tid å snu. Men vi må jobbe hardt sammen med universitetene, Innovasjon Norge og andre aktører for å gjøre Nordland så attraktiv som mulig, sier Norvoll til NRK Nordland.