En boom er en sterk og plutselig økning i noe som kan måles.

SSB har sluppet tallene som viser utviklingen i folketallet for 2. kvartal 2021. I media er utviklingen i fødselstallene fra 2020 til 2021 omtalt som en boom.

La oss se litt på fødselstallene for Nordland og Bodø gjennom 24 år (de årene SSB viser kvartalsmåling), fra 1998 til 2021.

Første halvår 1998 ble det født 1576 barn i Nordland. Tilsvarende periode i 2020 ble det født 985. Det er en nedgang på 591 barn, dvs. hele 37,5 prosent. Tallet viser utviklingen i fertiliteten i Nordland, kombinert med ønsket om antall barn i familien og om andre demografiske og personlige forhold.

Første halvår i år var fødselstallet i Nordland på 1169, en økning på 184 barn fra 2020, dvs. 18,7 prosent. Altså en bra økning, men er det en «boom»? Fødselstallet i år er omtrent likt det vi hadde første halvår 2017.

Fødselstallet i Bodø viser samme utvikling. Første halvår 1998 ble det registrert 316 fødsler, mens tallet var på sitt laveste i 2019 med 247 fødte. Nedgangen er på 21,8 prosent. Antallet fødsler første halvår 2020 var på 254 og økte til 303 i år. Økningen er på 49 barn, altså 19,3 prosent. Antallet fødsler i 2021 er omtrent på nivå med 2015. Vi ser en bra økning, men kvalifiserer det til å omtales som en boom?

En videre analyse av tallene viser at Bodø øker sin andel som «barneprodusent» i Nordland. I 1998 var 17,5 prosent av befolkningen i Nordland hjemmehørende i Bodø, mens 20,1 prosent av fødte i fylket hadde adresse i fylkeshovedstaden. Denne andelen økte til 25,9 prosent første halvår 2021, mens Bodø hadde 21,9 prosent av Nordlands folketall.

Bodø har en alderssammensetning som gjør byen mer produktiv på dette feltet sammenlignet med resten av fylket.

Barn født i perioden januar til juni 2021 er normalt «produsert» i månedene februar til september 2020, i første del av pandemien, da Norge stengte ned. Hjemmekontor kan ha hatt betydning for økningen i fødselstallene i 2021. Statsminister Ernas oppfordring i nyttårstalen 1. januar 2019 om å øke folketallet kan også ha virket motiverende. Dybdeforskning vil kunne si noe mer om årsakene.

Inntil da får vi glede oss over at vi øker antallet nyfødte nordlendinger første halvår 2021 sammenlignet med 2020.