Menneskeheten har spist kjøtt i alle fall i et par millioner år, men nå vil FN pålegge oss å kaste denne genetiske arven i søpla. Kjøtt gir oss Cobalamin (Vitamin B12) som er livsnødvendig for å opprettholde myelin-isolasjonen rundt nervebanene våre. Uten B12 vil vårt interne elektriske system bryte sammen, noe som både vil gå ut over fysiske kroppsfunksjoner, humør og hjernevirksomhet.

Sentralt i disse påstandene fra FN er redselen for at vegetasjonen og skogen forsvinner i stadig større tempo. Da hadde det kanskje vært på sin plass å kutte ut sol- og vind-kraft samt biodrivstoff, da disse forbruker opptil 500 ganger mer landareal enn fossilt brensel og atomenergi.

Bruk vettet, brenn kull, olje og gass i stedet!