Styret i FlyViking AS har besluttet å innstille driften i selskapet. Etter sju måneder er det slutt.

– Dette er en trist dag, sier daglig leder Heine Richardsen til an.no

– Særlig er det trist for våre ansatte, som har stått på for at dette skulle gå. Men vi tenker også på passasjerene våre.

Det var i mars i år at selskapet begynte med flyginger. 12. januar 2018 blir det altså slutt. Richardsen understreker at dette er en styrt avvikling, og ikke en konkurs.

– Alle våre forpliktelser overfor reisende, ansatte og underleverandører vil bli overholdt, sier han.

FlyViking startet i mars i år ruteflyginger mellom Tromsø, Hammerfest og Bodø. Senere har det utvidet med avganger til og fra Alta, Harstad/Narvik, Stokmarknes, Oslo og Trondheim.

Fra Bodø har selskapet hatt fire daglige avganger. To til Trondheim og to til Stokmarknes lufthavn og videre til Tromsø.

Ikke økonomisk forsvarlig

– Hovedårsaken til at vi har tatt denne beslutningen, er at det ikke er økonomisk forsvarlig å drive videre med det materiellet vi har i dag. Videre vil en styrt avvikling innen rimelig tid gjøre oss i stand til å innstille driften i FlyViking AS, samtidig som verken kunder, leverandører, ansatte eller innleid personell blir skadelidende, sier styreleder Ola Olsen i en pressemelding.

Lønnsomhet

Selv om det i all hovedsak er manglende økonomiske resultater som nå gjør at styret har besluttet å gjennomføre en styrt avvikling, så er det flere underliggende årsaker som har gjort det vanskelig å få lønnsomhet i driften av FlyViking AS. Ifølge Richardsen har tekniske utfordringer med de tre første flyene ført til mange kanselleringer og tap av kunder.

– Den fjerde maskinen var planlagt å settes i drift i november, men en vital funksjon manglet på flyet. Dette gjorde det umulig å bruke det på våre ruter, og dermed kunne ikke maskinen brukes som reservefly og den planlagte utvidelsen av rutenettet ble umulig å gjennomføre. Det har blitt for mange kanselleringer av ruter, og gjennom det refusjoner til våre passasjerer, som har hatt en negativ finansiell effekt for selskapet. Dette har også gjort noe med våre kunders tillit til selskapets evne til å fly som planlagt, sier Richardsen.

Også utfordringer med reservasjonssystemet har gjort det vanskelig for selskapet.

Økonomi

FlyViking AS er et heleid datterselskap av Viking Air Norway AS, som igjen er eid av enkeltpersoner og deres selskaper. Det er økonomien i FlyViking AS som ikke ser ut til å bli lønnsom i overskuelig framtid, og det er derfor driften av dette selskapet som opphører. Selskapets eiere har siden oppstarten skutt inn aksjekapital og lån på til sammen 134 millioner kroner, og styret besluttet å innstille driften nå mens det fortsatt er midler igjen til å overholde forpliktelsene i perioden fram til 12. januar.

Det er besluttet å etablere et nytt aksjeselskap, som i første omgang skal ha som oppgave å opprettholde ruten Ørland–Oslo–Ørland. Dette skal skje gjennom å overføre ruten til et annet regionalt flyselskap, som kommersielt skal arbeide sammen med det nye selskapet. Eieren vil også gjennomføre en vurdering på om det vil være mulig å skape lønnsomme flyruter med andre flytyper enn det FlyViking har benyttet, og i et annet segment. Dette arbeidet vil påbegynnes rett etter årsskiftet.