Flyttingen skapte protester. Nå er det besluttet å vente

Flyt­tin­gen av fri­sør­lin­ja i Bodø skap­te pro­tes­ter. Nå har fyl­ket be­slut­tet å vente ett år.