Flyttingen møter uventede problemer

Dersom ungdomstrinnet ved Innhavet oppvekstsenter flyttes til Drag skole kan det medføre problemer med busskapasiteten.