Gå til sidens hovedinnhold

Flyttingen av Luftforsvarets stab til Bodø vil svekke Forsvarets stridsevne

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den nye forsvarsjefen ønsker å flytte sjefen for Luftforsvaret med stab til Bodø, og sier det vil styrke forsvaret av Nord-Norge. Lederen i AN av 18. september roser dette og sier det er «et godt tegn for norsk sikkerhetspolitikk». Fakta er uomtvistelig det motsatte. En flytting vil svekke forsvaret generelt. Videre for å holde seg til lederen i AN, så sier den innledningsvis at «den gamle verdensordningen er under økende press, og det stiller et lite land som Norge overfor stadig nye utfordringer», og viser til «en amerikansk president som truer med å forlate NATO, eller en russisk som invaderer naboland. Det krever en mer fleksibel forsvars- og sikkerhetspolitikk enn under den kalde krigen». Lengre nede i lederen motsier redaktøren sin egen oppfatning om at en ny struktur er veien å gå; ved å si «for de grunnleggende forutsetninger for vårt Forsvar er de samme; nærheten til Russland og vår tilknytning til en vestlig allianse». For å gi en mer presis fremstillingen burde det hete «nærhet til et stadig mer truende Russland og økende avhengighet av alliansen (USA)». Ref. NATOs Generalsekretær Stoltenberg.

Forsvarssjefens muligheter til å endre og omstrukturere forsvaret er meget begrenset. Av sikkerhetspolitiske hensyn overfor Russland støttet nidkjært av Norge, kan han ikke styrke kampkraften i Nord-Norge. Hensikten med NATO var «å holde Tyskland nede, Sovjet ute og amerikanerne inne». Men Norge hele tiden har imøtekommet Sovjet/Russland ved å praktisere «å holde russerne inne og amerikanerne ute». Russland har med norsk hjelp oppnådd sitt langsiktige mål om en atomfri og demilitarisert sone i Norge. Den maritime slagkraft er redusert og lokalisert i Bergen. Luftforsvarets slagkraft er flyttet fra Bodø til Ørland og tyngden av Hæren er lokalisert på Rena. I Nord-Norge er det kun igjen «nøytralitets vakter». Begrepet «nøytralitets vakt» har i Norge fått en helt spesiell betydning etter 9. april og andre verdenskrig. Og i denne sammenheng er det en god og dekkende beskrivelse. Hovedhensikten med et militært forsvar er å være en sikkerhetsgaranti mot en fremmed og fiendtlig makt. Og Forsvaret utøver sin primærfunksjon i fred ved å være til stede daglig der den eksterne militære trusselen er. Og den militære trusselen er Russland; opplest og vedtatt av NATO med Norge gang på gang. Hele Norge forsvares i Finnmark og Troms. Det er ingen andre trusselretninger. Derfor må alle kampstyrker, opplærings- og treningsavdelinger, være lokaliser der til daglig, da først forsvares hele landet.

Hvorfor er flyttingen av Sjefen for Luftforsvaret med stab en svekkelse av Forsvaret? Dette er ikke stridende (ikke kampstyrker) og øker ikke kampkraften. Sjef for Luftforsvaret sin hovedoppgave er som sjef Hæren og Sjøforsvaret å være faglige rådgivere for nettopp forsvarssjefen. Dette var den faglige rådende oppfatningen inntil sammenslåingen av Forsvaret overkommando og Forsvarsdepartementet. Men i den påfølgende prestisjekampen mellom Forsvarets uniformerte folk og departements sivile tjenestemenn tapte den militærfaglig siden og ble marginalisert og flyttet ut. Slik har og vil en flytting redusere stabenes effektivitet. Effektiviteten blir ytterligere redusert og kostbar da de fleste vil pendle til Bodø i mange år. Pendling gjøres i arbeidstiden og medfører samtidig økte personellkostnader som ikke vil bli kompensert. Resultatet er redusert midler til den operative side. Og få skattepenger til Bodø kommune.

Kommentarer til denne saken