Gå til sidens hovedinnhold

Flytilbudet ble nærmest lagt i ruiner etter at regjeringen innførte sine strenge koronatiltak

Artikkelen er over 1 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Norske myndigheter har inngått en avtale med Norwegian, SAS og Widerøe for å sikre et nødvendig minimumsnivå på det innenlandske flytilbudet. Dette ble nærmest lagt i ruiner etter at regjeringen innførte sine strenge koronatiltak. Flytilbudet Oslo-Bodø er kraftig redusert, det samme er Oslo-Tromsø, mens det fra Alta og Kirkenes nå ikke går et eneste direktefly til Oslo. Avinor har også stengt flere småflyplasser i nord, og vurderer å stoppe planlagte flyplassutbygginger i både Bodø, Tromsø og Kirkenes. Dette vil innebære en samferdselsmessig katastrofe for Nord-Norge, både på kort og lang sikt. Dette fordi ingen landsdel er så avhengig av et godt flytilbud som vår.

NHOs to regiondirektører i Nord-Norge, Daniel Bjarmann Simonsen og Målfrid Baik, har allerede slått alarm om konsekvensene av en slik g stopp i både flyginger og investeringer. De peker på at det nordnorske næringslivet er helt avhengige av flytilbudet. Alternativ transport som jernbane finnes ikke nord for Fauske, og store deler av det nordnorske næringsliv er helt avhengig av eksport av varer og persontransport til og fra landsdelen.

De to NHO-lederne viser til at arbeidsplasser og verdiskaping står på spill, både på kort og lang sikt. De frykter et ras av konkurser, – med de konsekvensene det får for bedriftene, lokalsamfunnene og menneskene. NHO har også et viktig poeng når de argumenterer med at Nord-Norge og Svalbard trenger ekstra oppmerksomhet, fordi vi ligger langt unna volummarkeder i Sør-Norge og utlandet. Og at gode flyforbindelser derfor er en vesentlig forutsetning for å få reiselivet opp og gå. Skriften på veggen er at uten et robust flytilbud, har man heller ikke noe reiseliv. Og reiselivet er an av de viktigste satsingsområdene i Nord-Norge de neste tiårene.

NHO har satt en viktig sak på dagsorden, og nå håper vi de nordnorske politikerne følger opp. Her trengs det samling, på tvers av fylkesgrenser og politiske partier. Det må legges press på regjeringen for å få på plass løsninger. Vi trenger en aktiv stat som ser behovene i Nord-Norge. Vi er enige med NHO i at krisepakker må på bordet som kan få flyene i lufta mellom Nord-Norge og resten av landet. Innholdet i disse pakkene bør det være mulig å skape bred politisk oppslutning om. Det gjelder både kompensasjonsordninger til flyselskapene, og midlertidige fritak fra avgifter. Flyene må på vingene i igjen, og Avinor må igangsette utbyggingen av lufthavnene. Det er bra at NHO løfter disse kravene i fellesskap, på vegne av Nord-Norge. Nå må lokale og regionale politikere følge opp, sammen med landsdelenes representanter på Stortinget.

Vi er enige med NHO i at krisepakker må på bordet som kan få flyene i lufta mellom Nord-Norge og Oslo.

Kommentarer til denne saken