«En kjærlighetshistorie». Slik omtaler ordfører Ida Pinnerød (Ap) Bodøs forhold til Luftforsvarets flystasjon.

Ordene falt under en markering i Stormen onsdag, en markering av at dette kjærlighetsforholdet nå går mot slutten. For 1. januar blir Ørland hovedflystasjon, og de siste F16-jagerne har tatt av fra Bodø.

De har vært her i 46 år, og dannet ryggraden i forsvaret av Norge. F16-fly fra Bodø har også deltatt i flere utenlandsoperasjoner, og både flygerne og annet personell har fått mye skryt internasjonalt for sin innsats.

Vi snakker om en ekstremt profesjonell avdeling som både har bidratt til å sikre vår felles, nasjonale sikkerhet og satt Bodø på kartet.

Pinnerød snakket i sin tale også om rent konkret kjærlighet. Flystasjonen brakte en lang rekke unge mennesker utenfra til Bodø, mange av dem ble, stiftet familie og skapte nye bodøværinger. Et helt direkte bidrag til utvikling av byen.

Men Forsvarets tilstedeværelse, både på flystasjonen og andre steder, har også bidratt til vekst og utvikling på andre måter. Ikke minst ved å tilføre nye høykompetente arbeidsplasser og høykompetente mennesker.

Det har både gitt Bodø arbeidsplasser og skatteinntekter direkte, men også bidratt til knoppskyting og vekst innen andre sektorer.

Som i andre kjærlighetsforhold har ikke relasjonen mellom Bodø og flystasjonen vært uten gnisninger. Flystøy har i perioder vært et stort problem, både for enkelte innbyggere og ved at støyrestriksjoner båndlegger arealer som ellers kunne vært brukt til bygging av både boliger og næringsbygg.

Bodø har vokst på langs og ikke på tvers på grunn av dette, noe som har skapt et økt behov for transport mellom ulike bydeler og sentrum. I vår klimabevisste tid er det blitt et stadig økende problem.

Nedleggelsen av hovedflystasjonen har derfor også gitt helt nye og spennende muligheter, ikke minst gjennom «ny by – ny flyplass».

Paradokset får være at dersom man først hadde vedtatt å flytte flystripa, ville det antakelig også være mulig å beholde flystasjonen.

Uansett må Bodø nå se framover. Flystasjonen har vært en viktig aktør i en epoke med sterk vekst lokalt, og Forsvaret har i stor grad bidratt til den veksten. Og vil fortsette med det.

Selv uten flystasjonen er Bodø Norges kanskje fremste forsvarsby, med blant annet det nasjonale, operative hovedkvarteret på Reitan.

Slik sett fortsetter kjærlighetshistorien, men i en ny form og i en ny epoke. Så takk for innsatsen så langt Bodø flystasjon og F16.

Vi kommer kanskje ikke til å savne støyen, men vi kommer til å savne dere.