Flyktningene er fordelt til kommunene etter et sett nye kriterier som skal bidra til god integrering.

De nye kriteriene for fordeling av flyktninger til kommunene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Hovedprinsippet er fortsatt spredt og styrt bosetting, det vil blant annet si at det skal bosettes flyktninger over hele landet, melder IMDi i ei pressemelding.

I tillegg skal det legges større vekt på flyktningenes mulighet til å få jobb i regionen og kommunens integreringsresultater.

235 kommuner blir bedt om å bosette flyktninger til neste år - mange av dem i Nordland.

Bodø bes om å ta imot flest. Se hele listen under.

- Flyktningene skal bosettes i både små og store kommuner. Vi er opptatt av å bosette flyktninger i kommuner hvor mulighetene for en god start er tilstede. Dette innebærer blant annet gode muligheter for kvalifisering og arbeid, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.

Les også: Senteret blir helt uten flyktninger fra juni 2019.

Ikke alle kommuner som har bosatt flyktninger tidligere blir bedt om å bosette flyktninger neste år.

- Nå er det viktig at også kommuner som ikke skal bosette nye flyktninger, opprettholder et godt tilbud til flyktningene som allerede bor i kommunen. Flere flyktninger må ut i varig arbeid, sier Libe Rieber-Mohn.

Bosetting av flyktninger

· Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ber kommunene om å bosette 5 350 flyktninger, hvorav 150 enslige mindreårige flyktninger, i 2019. Dette er omtrent på samme nivå som i 2018 (5 350 flyktninger, hvorav 270 enslige mindreårige flyktninger)

· Bosettingstall de siste år:

2015: 11 342

2016: 15 291

2017: 11 078

· Per 31.10 ventet ca. 650 flyktninger i asylmottak på å bli bosatt, en nedgang på nesten 400 personer fra inngangen av året.

 

Først er kommunenummer. Bak kommunen er anmodning for antall flyktninger 2018, så anmodning for 2019:

1804 Bodø Nordland 90   80

1805 Narvik Nordland 25   28

1813 Brønnøy Nordland 25   22

1818 Herøy Nordland 10   12

1820 Alstahaug Nordland 20   25

1822 Leirfjord Nordland 10   14

1824 Vefsn Nordland 27   28

1833 Rana Nordland 38   35

1837 Meløy Nordland 12   13

1840 Saltdal Nordland 10   10

1841 Fauske Nordland 15   10

1848 Steigen Nordland 0   10

1849 Hamarøy Nordland 0   10

1851 Lødingen Nordland 10   10

1860 Vestvågøy Nordland 28   26

1865 Vågan Nordland 25   26

1866 Hadsel Nordland 25   20

1868 Øksnes Nordland 10   10

1870 Sortland Nordland 22   24

1871 Andøy Nordland 15   15