Tors­dag kveld spil­ler Bodø/Glimt semi­fi­nale i cupen mot Viking hjemme på Asp­myra sta­dion. I den anled­ning fikk Niko­lai Hjerde, som jobber ved asylmottaket på Tverlandet, en god idé. Han ønsket å gi flyktningene en posi­tiv opp­le­velse, og gi dem noe for å få tan­kene vekk fra situa­sjo­nen i hjem­lan­det deres.

Dermed tok han kon­takt med Ulrik Saltnes og Glimt, som skaf­fet asyl­mot­ta­ket omtrent 100 bil­let­ter til kvel­dens kamp.

– Vi hadde lyst til å gi dem glede og en god opp­le­velse, sier mar­keds- og salgs­med­ar­bei­der i Glimt, Markus Skon­nord Fod­stad til Avisa Nordland.

Til­gang til gode opp­le­vel­ser

Ifølge Fod­stad fikk Glimt selv en idé om å gi ut gratisbilletter da de så at det var kommet over 100 nye asyl­sø­kere til Bodø i påska.

Da Niko­lai Hjerde tok kon­takt med dem, sto det derfor ikke på giver­ånden. I til­legg til billetter, fikset Glimt også trans­port til og fra kampen for dem i sel­veste Glimtbussen.

– Det er en fin anled­ning til å spre litt glede, sier Fod­stad og til­føyer at det er solgt over 4600 bil­let­ter til kvel­dens kamp.

– Blir deres første kamp

Da Hjerde vide­re­for­mid­let beskje­den om at de hadde fått bil­let­ter til Glimt-kampen, braste mange av ukrai­nerne ut i stor jubel. For flere av dem, er dette første gangen de er på Glimt-kamp. .

Hjerde er ikke i tvil om at kvel­dens begi­ven­het blir en posi­tiv opp­le­velse for dem, og at det kommer til å bli husket i lang tid fram­over.

– Vi kunne ikke bedt om mer. Det er en gylden mulig­het til å få en fin opp­le­velse, samt få tan­kene bort på noe annet. Å få se semi­fi­nale på Asp­myra i kveld blir veldig bra, sier han.