35 år med flykrasjdata: Dette er de sikreste setene i et fly

35 år med flykrasjdata tegner et tydelig bilde. Flysikkerhetseksperter oppdaget også noe spesielt i statistikken.