Man bør stille spørsmål til de rødgrønne partiene i Nordland - som har styrt fylket i årtider, hvorfor de har mislyktes med å beholde folketallet og gjøre Nordland nok attraktiv for bosetting av de unge. Nordlands fremste eksportartikkel de senere årene har vært ungdommen.
Å skylde på regjeringen for egne kutt er politisk feighet, samt løgnaktig og politisk motivert argumentasjon - kun for å skjerme seg selv, skade regjeringen og føre befolkning og velgere bak lyset.

Nordland fylkeskommune får 435 millioner mer i 2020 enn forutsatt i egen økonomiplan. Det er altså ikke lagt opp for en reduksjon. Et kjapt regnestykke; de frie inntektene er beregnet til 4.735 mrd., mens bevilgning fra staten er på 5,170 mrd. Nordland fylkeskommune ligger med en inntekt over landsgjennomsnittet (119%).

Fylkesrådet består av til sammen 6 medlemmer. Der fordelingen er Ap (2), Sp (2), Sv (1) og Krf (1) der Ap har fylkesrådsleder. Fylkesrådet fungerer som Nordlands regjering. Det er her prioriteringene blir tatt. Det er befolkningen som blir rammet av denne prioriteringen og kuttene. Det er lett å trekke kortet med at de ikke får nok penger fra regjeringen, for å slippe selv å ta politisk ansvar. I realiteten er det jo slik at de utøver en politikk som de selv kritiserer regjeringen for. Der velges prioritet for frikjøp av politikere, nytt fylkeshus. Flytting av flyplass, ny vei, ny bydel og kulturby i Bodø for å nevne noe.

Med slike ferje og hurtigbåtpriser rammer det ikke bare privatpersoner, men også bedrifter. Det meste henger sammen, til og med på kysten! Det koster en liten formue å komme seg inn til regionsentret, som i vårt tilfelle er Sandnessjøen. Dønnaværinger som andre øyværinger vil tenke seg to ganger om å dra inn til byen for ærend. Det vil nok bedrifter og kulturtilbud merke etter hvert. Færre vil reise med ferjer, og fylket står da lettere i posisjon for å ta fatt sparekniven da de kan argumentere med for lite passasjerer som benytter seg av luksustilbudet med ferje og hurtigbåt, i den grad vi kan kalle det et tilbud. Vi er ikke snauere enn at vi ser tegninga, og forstå neste trekk i spillet, dette er bare en begynnelse, og en brikke for å sette ned ferje og hurtigbåt frekvensen.

Omsetningsverdien i 2018 var på 223 milliarder kr, dvs. en vekst på 4 %. Sammenlignet med nasjonal vekst på 2,1 %. Verdiskapningen skjer i stort omfang på kysten. Det er her det skjer! Men for å opprettholde denne verdiskapningen på kysten er det viktig at vi som bor her ikke flås, med det å sikre en god og bærekraftig infrastruktur. Vi må kunne leve og bo her! Denne prisøkningen, et ran på høylys dag, vil føre til tap av bedrifter, butikker og virksomheter og arbeidsplasser, og ekskludere og isolere mennesker for å bevege seg i det offentlige rom. Dette kan vi ikke akseptere!

Det som ER en utfordring videre fremover er at vi må få befolkningsvekst i Nordland. Det får vi ikke med at fylke nedprioriterer samferdsel og utdanning – det er dårlig prioritering!