Ved utgangen av januar var det registrert 71 100 helt arbeidsledige hos NAV. Det utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 86 400 personer. Det tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

I november 2018 lanserte NAV en ny registreringsløsning for alle som registrerer seg som arbeidssøkere på nav.no. Registreringen er nå mindre omfattende, og endringen fører til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg til de kommer inn i statistikken.

NAV anslår at det er registrert omkring 4.000 flere helt ledige i januar 2019 enn det ville ha vært uten den nye registreringsløsningen (ikke sesongjustert).

I januar 2019 er det 2 791 helt ledige i Nordland, dette er 67 flere helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,2 prosent, en økning på 2 prosent. 

- Ledigheten i Nordland er fortsatt relativt lav, og i januar omtrent på samme nivå som vi har forutsett i vår prognose for 2019. Arbeidsgiverne i Nordland har utfordringer med å skaffe nok og riktig kompetanse, og vi må sammen se på hvordan vi får inkludert flere av de som står utenfor arbeidslivet, sier fylkesdirektør i NAV Cathrine Stavnes.

Sjekk din egen kommune helt nederst.

Nedgang i ledigheten

Ifølge brudd- og sesongjusterte tall ble det 1 200 færre helt ledige i løpet av januar og 1 300 færre helt ledige og arbeidssøkere på tiltak til sammen.

– Nedgangen i ledigheten som vi har sett de siste to årene ser ut til å fortsette, selv om den har avtatt det siste året. At det er stadig bedring på arbeidsmarkedet i fylkene som var rammet av nedgangstidene i oljebransjen er hovedårsaken til nedgangen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Andelen helt ledige har ligget relativt stabilt det siste året og lå på 2,4 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av januar 2019, justert for brudd og sesongvariasjoner. Andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak har gått ned det siste året, fra 3,2 prosent i februar 2018 til 2,9 prosent i januar 2019, justert for brudd og sesongvariasjoner.

20 kommuner ligger lavt

Laveste ledighet ved utgangen av januar finner vi i Vevelstad kommune der det er 0,8 prosent arbeidsledighet. I Bindal er ledigheten på 0,9 prosent, mens Lurøy og Rødøy kommune har 1,0 prosent ledighet. Hele 20 kommuner i Nordland har ledighet på 2,0 prosent eller lavere.

Høyest ledighet finner vi i Vestvågøy kommune med 4,9 prosent, mens kommunene Flakstad og Herøy har 4,8 prosent ledighet.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,7 prosent, Rana 2,2 prosent, Narvik 2,1 og Vefsn 2,0 prosent.

Antall - Prosent av arbeidsstyrken - Endring fra i fjor -  Antall Endring fra i fjor Prosent

I alt 2 791 2,2 67 2

1804 Bodø 491 1,7 −39 −7

1805 Narvik 194 2,1 −41 −17

1811 Bindal 6 0,9 −6 −50

1812 Sømna 18 1,9 −2 −10

1813 Brønnøy 82 2,1 −2 −2

1815 Vega 10 1,7 1 11

1816 Vevelstad * 0,8 * −50

1818 Herøy i Nordland 41 4,8 −12 −23

1820 Alstahaug 106 2,8 22 26

1822 Leirfjord 30 2,7 −5 −14

1824 Vefsn 137 2,0 43 46

1825 Grane 9 1,2 −1 −10

1826 Hattfjelldal 11 1,6 3 38

1827 Dønna 9 1,3 −5 −36

1828 Nesna 19 2,1 2 12

1832 Hemnes 41 1,9 0 0

1833 Rana 297 2,2 29 11

1834 Lurøy 9 1,0 −2 −18

1835 Træna 5 2,0 −1 −17

1836 Rødøy 6 1,0 −3 −33

1837 Meløy 63 2,0 −16 −20

1838 Gildeskål 20 2,1 −2 −9

1839 Beiarn 9 1,9 2 29

1840 Saltdal 44 1,9 −15 −25

1841 Fauske 123 2,5 39 46

1845 Sørfold 31 3,3 9 41

1848 Steigen 20 1,7 −3 −13

1849 Hamarøy 12 1,4 2 20

1850 Tysfjord 25 2,8 −9 −26

1851 Lødingen 26 2,8 0 0

1852 Tjeldsund 9 1,5 −1 −10

1853 Evenes 12 2,1 3 33

1854 Ballangen 35 3,4 −5 −13

1856 Røst 5 1,8 −4 −44

1857 Værøy 13 3,4 −5 −28

1859 Flakstad 31 4,8 5 19

1860 Vestvågøy 286 4,9 121 73

1865 Vågan 111 2,2 −23 −17

1866 Hadsel 85 2,2 −5 −6

1867 Bø i Vesterålen 34 3,0 −1 −3

1868 Øksnes 50 2,2 −26 −34

1870 Sortland 149 2,8 33 28

1871 Andøy 52 2,2 −8 −13

1874 Moskenes 23 4,2 −3 −12