I Nordland er det i dag 38 lærerspesialister. Nå blir det 45 nye over hele fjøla.

Fristen for å søke om støtte til flere lærerspesialister gikk ut rett før påske, og nå er søkertallene fra kommuner og fylkeskommuner klare.

– Styrker undervisningen

I dag er det i overkant av 500 lærerspesialister i norsk skole. I alt er det søkt om 1.161 lærerspesialister neste skoleår, noe som er en dobling av antallet fra i fjor.

– Nå blir det dobbelt så mange lærerspesialister over hele landet. Dette vil styrke undervisningen, sier Bjørn Larsen i en pressemelding.

Han sitter i utdanningskomiteen for Nordland FrP på fylkestinget og viser til de offentliggjorte tallene over hvilke kommuner og fylkeskommuner som har fått tilskudd til lærerspesialister:

– I Nordland har vi i dag 38 lærerspesialister, noe som er kjempebra. Nå blir det i tillegg 45 flere lærerspesialister spredt rundt i fylkeskommunen vår. Blant flere kommuner som har søkt, er også min hjemkommune Vefsn, forteller han.

Fakta om lærerspesialistordningen

 • I 2015 var antallet lærerspesialister 205. Høsten 2018 var det økt til 509. Med regjeringens nye satsing blir det nå nesten 1200 ekstra spesialister i 2019.
 • I 2019 er det 126 skoleeiere som har søkt om lærerspesialistfunksjoner. Av disse er det 14 fylkeskommuner, 95 kommuner, 2 statlige videregående skoler og 15 privatskoler.

Høsten 2019 kan skolene få lærerspesialister innenfor:

 •  realfag
 • norsk, med særlig vekt på lese- og skriveopplæring
 • praktiske og estetiske fag (skoleeier beslutter fag)
 • begynneropplæring på 1.-4.trinn
 • yrkesfag (skoleeier beslutter fag)
 • profesjonsfaglig digital kompetanse
 • opplæring av minoritetsspråklige elever (nytt i 2019)
 • engelsk og/eller 2.fremmespråk (nytt i 2019)
 • veiledning (nytt i 2019)
 • spesialpedagogikk (nytt i 2019)
 • lærerutdanning (nytt i 2019)

– Viktig at de ansettes

Hans partikollega, Kassandra Petsa, har også en hjemkommune som vil ha flere lærerspesialister – nemlig Fauske.

Hun applauderer således satsingen på lærerspesialister:

– Lærerspesialister er lærere som har ekstra fordypning i undervisningsfag eller i begynneropplæring. De skal ta et særlig ansvar for faglig ledelse og utvikling på skolen de jobber ved. Ordningen gir lærerne økt mulighet til faglig utvikling, og bedre utdanning for elevene. For å motivere får de i tillegg til spennende oppgaver – også økt lønn. Evalueringen av de to første årene med lærerspesialister viser at både lærerne og rektorene er positive til ordningen, sier Petsa i pressemeldingen.

Hun har følgende oppfordring:

– Framover blir det viktig at skoleeiere og rektorer sørger for at så mange som mulig av lærerspesialistene det er søkt tilskudd for, faktisk blir ansatt, og at vi lokalpolitikere tar ansvar som skoleeiere, og støtter godt opp om de nye lærerspesialistene.