Det er en økende interesse for seksualundervisning i Nordland.

Det opplyser Sex og Politikk - foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, i en pressemelding.

Kampanje om seksualitet

For femte år på rad lanseres kampanjen «Uke 6», som tilbyr gratis undervisningsmateriell om seksualitet til grunnskolens 4-10. trinn.

Blant skolene i Nordland er det økt interesse for kampanjen fra samme tidspunkt i fjor. Så langt har undervisere ved 60 skoler i fylket mottatt materiell fra «Uke 6».

Mandag 2. februar starter den årlige kampanjeuke – i nettopp uke 6. På landsbasis har rundt én tredel av grunnskolene meldt seg på «Uke 6, 2015». Det betyr at over 50 000 grunnskoleelever over hele landet kan få seksualundervisning med tverrfaglig innfallsvinkel, som legger vekt på drøfting av ulike emner knyttet til seksualitet, kropp, følelser, grenser og mellommenneskelige relasjoner.

Vil inspirere

«Uke 6» egner seg godt til arbeid med flere kompetansemål i læreplanene, og til å jobbe for trivsel og mot mobbing.  «Uke 6»-materiellet er tilgjengelig elektronisk hele skoleåret, og kan brukes slik det passer den enkelte underviser.

Intensjonen med kampanjen er å inspirere til god seksualundervisning og tverrfaglig samarbeid. Opplegget er tilpasset forskjellige aldre og byr på varierte metoder og øvelser. «Uke 6» brukes av skoler, skolehelsetjeneste, helsestasjoner for ungdom og andre som underviser eller snakker med barn og unge om temaer knyttet til seksualitet.

Skal diskutere familieformer

Kampanjen har så langt lagt til rette for undervisning for 7. – 10. trinn. Nytt for i år, er at kampanjen leverer læringsmateriell tilpasset fra 4. trinn. 

«Uke 6, 2015» inneholder også et eget materiell om temaet «Familier». Elevene får mulighet til å diskutere og reflektere rundt det mangfold av familieformer som finnes, og på forestillinger, normer og visjoner om «den gode familien».

- Familier kan være så mangt og begrepet «familie» endrer seg med tid og sted. Å gi barn og unge et innblikk i hvor forskjellige familier kan være, vil kunne bidra til større aksept overfor de familiene som ikke faller innenfor det mange oppfatter som «en vanlig familie», med far, mor og barn. I tillegg ønsker vi å tilby undervisere et nyttig og morsomt verktøy til å arbeide med relevante mål i læreplaner, sier kampanjeleder Gry Stordahl i Sex og Politikk.