Flere områder er ekstra utsatt i Salten: – Menneskeliv har gått tapt

NVE har kartlagt mulige, og påviste, kvikkleire-forekomster i store deler av landet. I Salten finner man flere områder med kvikkleire.