Flere gauper skal felles i Salten. Her er kommunene som berøres