Flere biler ble stående mellom to tunneler. Derfor ble begge stengt