Flere av de tiltalte var i Lofoten samtidig: - Jeg sa ingenting til politiet fordi jeg var redd

Rettssakens tredje dag i Salten tingrett.