Statskogs fiskeskole har for anledningen med seg sin egen fiskedam og skolebygg. I løpet av to dager håper de å uteksaminere opp mot tusen nye, unge fiskere.

- Fiske gir fantastiske friluftsgleder, enten det er i et stille fjellvann eller ei stri elv. Får vi til å tenne en liten gnist hos de unge, legger vi grunnlag for flotte opplevelser i norsk natur livet ut, sier regionsjef i Statskog, Tom-Rune Eliseussen.

Sertifikat og fiskestang

Statskogs fiskeskole retter seg mot barn og unge i alderen 6 til 12 år. Skoledagen er relativt kort, og består av en teoridel i et telt. Deretter en seanse hvor man får prøve å kaste med stang i en kunstig anlagt dam. Etter vel gjennomført skoledag får man både fiskersertifikat og en gratis fiskestang med snelle.

- Verdens vakreste arena

administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien mener Arctic Race er med på å vise fram verdens vakreste arena, nemlig Nord-Norges natur.
- Arrangementet bidrar dessuten til næringsutvikling og stolthet, så dette er viktig for Statskog å være med på, avslutter Lien.

Her foregår Statskogs fiskeskole:

Fredag 16. august: Svolvær, Storgata, kl. 15.30 – 17.30

Søndag 18. august: Narvik, Brugata kl. 14.30 – 17.30