Gå til sidens hovedinnhold

Fiskeriministeren tar ikke problemet med plast i havet på alvor

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nordland Fylkes Fiskarlag ber regjeringen støtte nye internasjonale regelverk for søppelhåndtering i marin sektor som vil gi store kutt i utslipp. Det er svært gledelig at næringen signaliserer et slikt ansvar, men dessverre tar ikke fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) denne enorme utfordringen alvorlig nok. Han påstår at næringa er blitt flink, og ser ikke behov for å regulere dette problemet gjennom forskrifter. Det framstår nokså uforståelig når vi vet at mesteparten av plastsøppelet i havet kommer fra fiskeri og akvakulturnæringen. Spesielt ubegripelig blir det når til og med næringen selv ber om at det iverksettes virkemidler som dette.

Vi må ta bedre vare på livet i og ved havet. Plasten forsvinner aldri, den blir bare skuret mindre og mindre mens den spres med elver, vind og havstrømmer. Den truer både dyre- og menneskeliv, og nå har folk endelig våknet og begynt å ta ansvar. Mange gjør en fantastisk innsats gjennom store ryddeaksjoner langs strendene og kysten vår!

Vi må stå sammen om dette problemet; lokalbefolkningen, myndigheter og ikke minst næringslivet, hvis vi skal kutte bruken av unødvendig plast, og samle inn og resirkulere søppel som i dag havner i havet.

Derfor er det viktig at politiske myndigheter nå forplikter seg om null plast på avveie innen 2030. Det betyr at vi må få tilgang til nye og forbedrede avfallssystemer.

SV håper årets TV-aksjon vil styrke presset mot regjeringen om å ta slike grep, nettopp fordi vi vet at mange fiskere sliter med at de får mer søppel enn fisk i garnene sine. Dette truer fiskerinæringen, derfor tar næringen det på alvor, og derfor ber de regjeringen støtte det nye internasjonale regelverket for søppelhåndtering i marin sektor.

Ifølge tv-aksjonen havner hele 8 millioner tonn plast i havet hvert år, og mye av dette har kommet fra fiskeri og sjøfartsnæringen. Heldigvis finnes det løsninger. I Alsvåg i Øksnes kommune i Vesterålen ligger det f.eks. en fabrikk som heter Delitek. De produserer søppeltømmingsutstyr for fiskeri og sjøfartsnæringa, som kan tilpasses de enkelte båtene og kan gi store kutt i plastutslipp. Denne innovative lille bedriften selger produktet sitt både nasjonalt og internasjonalt, og har også utviklet en brikke som muliggjør merking av søppel. På den måten kan man spore hvor søppelet kommer fra, og forbedre systemene for å kutte plastutslipp. Dette er et stort gjennombrudd for å få bedre kontroll med hvor søppelet vårt.

Dette er også mulige tiltak for å kunne ta kontroll med marin forsøpling, på samme måte som det å knytte seg til nye internasjonale regelverk for søppelhåndtering i marin sektor, vil gjøre det samme.

I lys av disse åpenbare sammenhengene framstår det nesten uforståelig at ikke fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen omfavner Nordland Fylkes Fiskarlag sitt enkle forslag til et miljøgrep som dette.

Kommentarer til denne saken