Kritiserer at fiskeriene er utelatt i næringsplanarbeid for ny kommune

Steigen og Hamarøy fiskarlag reagerer på at fiskeriene er totalt utelatt i utarbeidelsen av framtidig næringsplan for nye Hamarøy kommune.