Mener statsråder ble villedet

Christoffer Nielsen mener staten målbevisst har dekket over feil lovforståelse.